075 – 640 84 34 info@davinci-bonbons.nl Samsonweg 62

Wij verwerken uitsluitend duurzame chocolade van het Growing Great Chocolate™ programma.

De laatste jaren zijn wij steeds nieuwsgieriger geworden waar ons voedsel vandaan komt en door wie het geproduceerd wordt. Dit heeft ertoe geleid dat er meer belangstelling is voor producten met een certificeringsregeling . Deze regelingen leiden tot duurzame ontwikkeling waar iedereen mee gebaat is. We zijn tenslotte allemaal verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven.

Het grootste deel van de volledige cacaovoorraad wordt geteeld in West-Afrika, in enkele van de armste streken op de wereld. Het inkomen van de bevolking hangt er af van de landbouw en de natuurlijke bronnen. Cacao is een complex gewas met hoge eisen: de juiste omstandigheden, veel verzorging en een speciale groeitechniek.
Callebaut® begrijpt dat deze factoren de toekomst van cacao in gevaar brengen en lanceerde daarom het Growing Great Chocolate™ programma. Door een direct partnership te realiseren met coöperatieven van cacaoboeren wil Callebaut® van cacaoteelt een duurzame bron van inkomsten maken voor de cacaoboeren en hun families.

Callebaut® heeft een rechtstreekse relatie opgebouwd met geselecteerde boerencoöperatieven in West-Afrika, die ongeveer 40.000 cacaoboeren vertegenwoordigen. Callebaut® betaalt de cacaobonen rechtstreeks aan deze coöperatieven, waardoor de boeren gegarandeerd een eerlijke prijs krijgen zonder die te moeten delen met tussenpersonen of handelaars.

In Farmer Field Schools worden de boeren van de deelnemende coöperatieven opgeleid in betere teeltmethoden en landbouwpraktijken. De coöperatieven van cacaoboeren kunnen hun gewassen verkopen aan de hoogste bieder op de markt. Zo krijgen ze de beste prijs voor hun cacaobonen en kunnen ze investeren in materiaal, logistiek en andere belangrijke aanwinsten voor het teeltproces.
Een van de doeleinden van het Growing Great Chocolate™-programma is de toegang tot onderwijs en fundamentele gezondheidszorg in cacaoteeltgemeenschappen in West-Afrika te verbeteren.